20 augustus 2014

Winkelcentrum Loosduinen succesvol in veilig ondernemen

Net voor de zomer heeft winkelcentrum Loosduinen de eerste ster behaald voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Deze ster zal na de zomer officieel aan de werkgroep worden uitgereikt.

Dit keurmerk meet de inspanningen van het winkelcentrum op drie onderdelen; schoon, heel en veilig. Een afvaardiging van de winkeliers, stadsdeel gemeente Den Haag, Politie, Brandweer en marktwezen doorlopen een programma onder leiding van het CCV, een landelijk adviesorganisatie t.b.v. veiligheid voor MKB. Aan de hand van het programma zijn er op alle drie vlakken (Schoon, heel en veilig) metingen gedaan. Aan de hand van deze metingen zijn het afgelopen jaar al veel successen behaald waardoor de eerste ster behaald is.

 

Een aantal van deze successen zijn dat het centrum goed schoon is, dagelijks worden hiervoor inspanningen geleverd en na de markt op woensdag wordt er direct geveegd zodat er geen kans is op zwerfvuil. Ook zijn er diverse stoepen aangepakt, daar waar tegels niet gelijk lagen zijn deze keurig hersteld ook zijn diverse straatmeubilair hersteld. Op diverse plaatsen in het centrum was achterstallig onderhoud aan luifels, deze zijn inmiddels keurig hersteld. Tevens zijn er diverse voorlichtingscampagnes geweest i.z.m. het Maris College om de consument te informeren hoe geen slachtoffer te worden van zakkenrollerij. En ook niet onbelangrijk onze wijkagent heeft zich enorm ingespannen om met elke winkelier in gesprek te gaan en diverse veiligheidsaspecten.

Al met al behoorlijk wat pluspunten voor een winkelgebied om het boodschappen doen zo aangenaam mogelijk te maken.

 

Op het programma voor de volgende ster staan onder meer; trainingen voor EHBO en veiligheidstrainingen dit alles in het kader om gezamenlijk de doelstelling een schoon, heel en veilig winkelcentrum voor winkelend publiek, winkelpersoneel en ondernemers te behalen.